Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (ok. 1885 r.)