Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (ok. 1915 r.)