Henryk Sienkiewicz, fotografia portretowa (ok. 1916 r.)