Medal Wincentego Trojanowskiego z 1900 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.