Henryk Sienkiewicz przemawia podczas odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu (poznańskie). (1899 r.)