Jedna z fotografii  z tableau  wydane z okazji 25-lecia pracy twórczej pisarza.