Ilustracja prasowa z "Tygodnika Illustrowanego"  (nr 51 z 1900 roku). Autorem fotografii był Jan Mieczkowski.