Henryk Sienkiewicz wypoczywający na tarasie pałacu w Miłosławiu (poznańskie). (1899 r.)