Ilustracja z książki Józefa Ignacego Kraszewskiego "Wizerunki książąt i królów polskich", wydanej w 1888 roku.