Fotografia Fritza Luckhardta. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.