Rycina z  książki F. Gawrońskiego "Monografje z powstania styczniowego: 1. Zugmunt Sierakowski, 2. Henryka Pustowójtówna, 3. Franciszek Rochenbrun",  wydanej w 1928 roku w Warszawie w "Księgarnii Polskiej" Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej".