Hipolit Klimaszewski, "Kilka słów H. Klimaszewskiego przy objęciu dyrekcyi Szkoły Narodowéj Polskiéj i otwarciu w niej kursów rocznych d. 10 października 1847 w Paryżu." (strona tytułowa)