Rycina z książki Elżbiety Drużbackiej wydanej w 1769 roku w Poznaniu w Drukarni Akademickiey.