Książeczka wydana w 1855 roku w miejscowości Koźle przez F. Radka.