Tytułowa strona książki wydanej w 1763 roku w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu.