Mapa opublikowana w książce wydanej w 1850 roku w Krakowie przez Wydawnictwo Dzieł Katolickich. 

Publikacja znajduje się w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI.