Staloryt Antoniego Leszczyńskiego.  Opublikowany między 1829 a 1844 r.