Drzeworyt opublikowany w 1873 roku w piśmie "Kłosy" nr 1265, s. 197.