Strona tytułowa książki wydanej w Wilnie w 1858 roku.