Litografia z trzeciej dekady XIX wieku.  Rycina z pracy A. Chodkiewicza "Portrety wsławionych Polaków...", wydawanej w Warszawie w latach 1820-1830.