Przyjęcie dla uczestników konkursu u prezydenta Ignacego Mościckiego na Zamku Królewskim. Widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mościcki (na wprost), minister Wacław Jędrzejewicz (siedzi 2. z prawej), Władysław Korsak (siedzi 1. z lewej), laureat II nagrody Dawid Ojstrach, laureatka I nagrody Ginette Neveu, laureatka VI nagrody Mary Luisa Sardo, lauret III nagrody Henry Temianka.