Uczestniczki zjazdu na audiencji u prymasa Augusta Hlonda. Widoczni m.in.: sekretarz ks. kard. prymasa Hlonda ks. dr Bolesław Filipiak (stoi za ks. Prymasem), Stefania Szyfterówna, Wanda Górska.