Widok ogólny sali obrad z uczestnikami zjazdu. Widoczni m.in.: profesor Eugeniusz Romer (w pierwszym rzędzie 1. z prawej), profesor Ludomir Sawicki, profesor Jerzy Smoleński (siedzi w pierwszym rzędzie w środku), profesor Jerzy Loth.