Strona tytułowa pracy wydanej w 1899 roku w Warszawie przez Józefa Sikorskiego (odbitka z "Przeglądu Filozoficznego").