Kazanie  wydane w 1597 roku w Poznaniu dedykowane "Zygmvntovvi trzeciemv [...] Stanislavv Karnkovvski [...] arcybiskup gnieznienski [...] Błogosławieństwa wiecznego od Pana Boga życzy."