Litografia polska według wzoru Henryka Rodakowskiego stworzona po 1851 roku.