Drzeworyt według wzoru Franciszka Tagazzo, opublikowany  1871 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 186 s. 37..