Ilustracja z książki "Album biograficzne zasłużonych Polaków wieku XIX t.1",  opublikowanej w 1901 roku w Warszawie przez Marię Chełmońską.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.