Fotografia wykonana w 1854 roku lub wcześniej.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (http://www.memoriachilena.cl)