Fotografia z kolekcji Bibliteki Kongresu USA. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia Commons (autor Bain, PD).