Fotografia sytuacyjna (przy fortepianie) wykona w 1925 roku.