Fotografia ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimdeia Commons (autor: Bain, PD).