Ignacy Łobarzewski "Odpowiedź autora "Testamentu politycznego" na list do niego drukiem przesłany"