Ignacy Łobarzewski "Sekretna konferencja między ś.p. Xsiążęciem Sułkowskim, wojewodą poznańskim, a marszałkiem Gurowskim w wieczności" (strona tytułowa)