Ignacy Łobarzewski "Zaszczyt wolnosci polskiey angielskiey wyrownywaiący z uwagami do tego stosownemi i opisaniem rządu angielskiego." (strona tytułowa)