Obserwator Olgebrandówna (w samolocie) w rozmowie z konstruktorem lotniczym inżynierem Jerzym Drzewieckim.