Występ uczestników konkursu chopinowskiego na Zamku Królewskim. Na widowni widoczni m.in.: premier Aleksander Prystor (1. z prawej w pierwszym rzędzie), prezydent Ignacy Mościcki (2. z prawej w pierwszym rzędzie), minister Janusz Jędrzejewicz (2. z prawej w drugim rzędzie).