Loża Prezydenta RP podczas zawodów. Na pierwszym planie siedzą od prawej -  zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński (z futerałem lornetki na szyi), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, obok z laską w ręku dyrektor Biura Sejmu Władysław Dziadosz, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, minister spraw zagranicznych Józef Beck, premier Janusz Jędrzejewicz, prezydent RP Ignacy Mościcki, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, minister komunikacji Michał Butkiewicz, sekretarz generalny BBWR Krzysztof Siedlecki.  W drugim rzędzie za Janem Głogowskim stoi zastępca szefa gabinetu wojskowego Kazimierz Jurgielewicz, a za nim adiutant Prezydenta Zygmunt Gużewski. Dalej, za Władysławem Jaroszewiczem stoi w drugim rzędzie dowódca Oddziału Zamkowego mjr Edward Czuruk. Nad Kazimierzem Świtalskim stoi minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski ( w cylindrze i okularach). Obok w cylindrze prezes Aeroklubu RP Janusz ks. Radziwiłł.