Śniadanie w Klubie Myśliwskim dla uczestników kongresu. Widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mościcki (x), premier Janusz Jędrzejewicz (xx), wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek (2. osoba przed premierem Jędrzejewiczem), minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (kolejna osoba za min. Szembekiem), komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (1. z prawej przy ścianie).