Generał Juliusz Rómmel (x) i attache wojskowy Stanów Zjednoczonych Ameryki płk A. P. Yalgar (xx) z ekipą amerykańską przybyłą na konkursy hippiczne.