Rozdanie nagród w konkursie o nagrodę "Łazienek" przez gen. Juliusza Rómmla (na pierwszym planie, stoi bokiem). Widoczne na koniach od lewej: Z. Chodkiewicz, Dembowska, Sulewska, Z. Kucińska.