Widok sali podczas zjazdu. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: minister spraw wojskowych general Tadeusz Kasprzycki, generał Edward Rydz-Śmigły, premier Marian Zyndram Kościałkowski, dalej widoczni m.in.: marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, poseł Walery Sławek.