Widok na salę zjazdu. Widoczni m.in.: weteran powstania styczniowego Wiktor Malewski (2. z prawej) i gen. Leonard Skierski (3. z lewej).