Grupa uczestników zjazdu. Stoją od lewej: profesor Zygmunt Zawirski, NN, profesor Witold Rubczyński, profesor Władysław Tatarkiewicz, profesor Tadeusz Garbowski, profesor Jan Łukasiewicz, profesor Tadeusz Czeżowski, sekretarz zjazdu profesor Marian Heitzman.