Grupa uczestników zjazdu. Stoją od lewej: profesor Władysław Tatarkiewicz, profesor Tadeusz Garbowski, profesor Witold Rubczyński, profesor Zygmunt Zawirski