Grafika wydana w 1648 roku nakładem Jerzego Förstera.