Rycina ze zbioru sztuk Franciszki Urszuli Radziwiłłowej "Komedye i tragedye...," wydanej w  1754 roku.