Ilustracja zamieszczona w publikacji "Szpital Przemienienia Pańskiego 1828-1868- 1928", oprac. K. Zieliński, E. Wajs, Warszawa 1928, między s. 142 a 143.