Książka wydana w 1906 roku w Krakowie przez D.E. Friedleina.