Publikacja ilustrowana przez Henryka Kunzka, wydana we Lwowie w 1911 roku.